Çankaya başta olmak üzere Ankara’nın tüm ilçelerine uygun fiyatlı psikoterapi hizmeti sağlayan Çankaya Psikolog, alanında yetkin psikolog ve psikiyatri uzmanları ile çalışmaktadır. Kişilerin ruh sağlığını iyileştirmek, iyilik halini devam ettirmek ve eski rutinine dönmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu anlamda tüm uzmanlarımız yoğun bir çalışma temposu yürütmektedir. Tüm danışanlarına en hızlı şekilde randevu oluşturma amacı gütmektedir. Bunun için günde 8-10 seans danışan gören uzmanlarımız dahi bulunmaktadır. Yoğun bir çalışma temposuyla hareket eden uzmanlarımız aynı zamanda birer eğitmendir. Dolayısıyla yenilikleri yakından takip etmekte ve danışanlarına en modern teknikleri uygulayarak hızlandırılmış bir tedavi geliştirilmektedir.

Çankaya Psikolog olarak ofisimizde hem psikolog hem de psikiyatri uzmanlarının çalışıyor olması kişilerin hangisini seçecekleri konusunda bir karamsarlığa kapılmalarını engelleyici niteliktedir. Yapılan ön görüşme sonrasında hangi uzman kişi için daha uygun olacaksa ona yönlendirme sağlanmaktadır. Hem psikoterapi hem de farmakolojik tedavinin sunulduğu kurumumuzda, gerekli durumlarda farmakolojik takip de yapılmaktadır. Kişilere aralıklarla uygulanan farmakolojik takip neticesinde, iyilik haline en kısa sürede ulaşmak amaçlanmaktadır.

Çankaya Psikolog Ofisi

Çankaya Psikolog Ofisi olarak kurumumuzda her türlü danışana hizmet sağlanmaktadır. Kendini daha yakından tanımak isteyen, ağır patolojik tabloları olan, iyilik halini devam ettirmek isteyen ya da hayatına farklı bir gözle bakma amacı içerisinde olan kişiler de kurumumuzdan destek alabilir. Psikoz, bipolar bozukluk, majör depresyon gibi günlük rutini olumsuz etkileyen patolojilerde dahi kurumumuz destek sağlamaktadır. Ayrıca hasta ile kurulacak güven ilişkisi kapsamında hiçbir bilgi üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Yalnızca yasal durumlar söz konusu olduğunda bu kural çiğnenmektedir.

Çankaya Psikolog ofisi olarak kurumumuz:

  • Danışan ile terapist arasında kurulacak terapötik ilişkiye büyük önem vermektedir. Bu noktada terapistiyle bir bağ kuramamış olan kişilerin her zaman terapistini değiştirme şansı saklı tutulmaktadır. Bunun için ödenmesi gereken herhangi bir ek ücret durumu söz konusu olmadığı gibi, herhangi bir zamanı beklemeye ya da çekinmeye de gerek yoktur. Unutulmamalıdır ki hangi ekol uygulanıyor olursa olsun, terapiyi şekillendiren ve sonuca ulaştıran terapötik bağ olmaktadır.
  • Kişiler web sitemiz üzerinde yer alan bilgiler ışığında terapistini seçebilme şansına sahiptir. Hangi terapisti kendilerine daha yakın hissediyorlarsa tercihlerini ondan yana kullanabilir. Kurumumuz bu noktada yönlendirici bir tutum sergilememektedir, ancak terapi ihtiyacı acil olan kişiler söz konusu olduğunda önerilerde bulunabilir.
  • Terapi Destek olarak kurumumuz Çankaya başta olmak üzere Ankara’nın tüm ilçelerine hizmet sağlamaktadır. Son derece merkezi ve güvenilir bir alanda yer alması dolayısıyla tercih edilen kurumumuza, toplu taşıma ya da özel araçla ulaşım sağlanabilmektedir. Ulaşım kolaylığı sağlaması büyük bir avantaj olmaktadır.
  • Kurumumuzda en sık uygulanan teknikler BDT, EMDR, hipnoz, çocuk ergen bdt, cinsel terapi, oyun terapisi, online terapi, duygu odaklı terapi ve şema terapidir. Bunun dışında uygulanan çeşitli teknikler bulunmaktadır, kişiye en uygun teknik kurumumuzdaki uzmanlar tarafından seçilecektir. Uzmanlarımızın tamamı psikoloji alanındaki tüm eğitimlerini tamamlamıştır ve her biri farklı ekollerde uzmandır. Bu anlamda kişi için en uygun ekolün hangisi olduğu belirlenecek ve eğer uzman kendini o ekolde yeterli hissetmiyorsa danışanı yönlendirecek ya da meslektaşından süpervizyon alacaktır.

Çankaya Psikolog Fiyatları

Ankara Psikolog Fiyatları kişilerin bütçelerini zorlamayacak şekildedir. İyi bir ruh sağlığının herkesin hakkı olduğunu düşünen kurumumuz bu anlamda en uygun fiyat seçeneklerini hazırlamıştır. Ankara’da sağladığı böylesine profesyonel bir desteğe rağmen daha uygun bir fiyat teklif eden kurum bulunmamaktadır. Ayrıca kurumumuz zor durumda olan ancak maddi gücü yeterli olmayan danışanlara ek indirimler de sağlamaktadır.