Travma sözcüğü, kişilerin dışarıdan gelen bir etmen nedeni ile ruhsal ya da bedensel olarak yaralanması anlamına gelmektedir. Psikolojik travmalar, kişilerin beklemedikleri olaylara dayanma güçlerinin üzerinde maruz kalması ve bu durum sonucunda psikolojik yara almaları halinde kullanılan bir tabirdir. Yaşanan olay geçmişte kalsa da etkileri gelecekte de kendini göstermeye neden olmaktadır.

Travmalar oluşurken bulunan çevresel etmenler çağrışım yarattığı zaman, kişiler panik atak krizi semptomları gösterebilmektedir. Aynı zamanda bu hissin oluşmaması için kaçınmacı bir davranış şekli de izlenmeye başlamaktadır. Birçok psikolojik sorunun temelinde, çocukluk döneminde oluşan travmaların etkisi bulunmaktadır. Travmaların tedavi edilmesi sonucunda kişiler, olayları ve etkilerini tamamen geçmişte bırakabilmektedir.

travma ve stres

Travmalar Neden Oluşmaktadır?

Travmaların meydana gelmesi, çok sayıda farklı olaya ve duruma bağlı olarak görülebilmektedir. En sık karşılaşılan travma sebepleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Kişilerin hayatlarının herhangi bir evresinde cinsel istismara maruz kalmaları,
 • Sürekli olarak psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalınması,
 • Çocukluk döneminin yoksulluk ya da huzursuzluk gibi olumsuz koşullarda geçmesi,
 • Yakınların ani kayıpları,
 • Kişilerin geçirdikleri kazalar ve yaralanmalar,
 • Kişinin kendisinin ya da yakınlarının ciddi sağlık problemleri yaşamaları,
 • Kişilerin ani eylemler ya da sesler yüzünden büyük bir korku yaşamaları,
 • Kişilerin haksız yere suçlanmaları ve bu durum karşısında bedel ödemeleri,
 • Doğal afetler ya da savaşlara maruz kalınması,
 • Beden bütünlüğünün bozulması ve uzuv kayıplarının yaşanması,
 • Kişinin ameliyat geçirmesi,
 • Negatif tecrübelerin kronik bir hal alması,
 • Kişilerin manipülasyon ve duygusal istismara maruz kalmaları,
 • Kişilerin ihanete uğramalarıdır.

Travmalar, kişilerin hayatlarında hiç beklenmeyen bir anda ve hızlı şekilde gelişen negatif tecrübeler olarak da tanımlanabilmektedir. Terapi Destek Psikolojik Danışmanlık ailesinin tecrübeli personelleri, travma tedavileri süresince danışanları her konuda desteklemektedir.

Travmalar Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Travmalar, kişilerin yaşamlarını maruz kaldıkları andan hayatlarının sonuna kadar etkileyebilme potansiyeline sahip tecrübelerdir. Bu nedenle kesinlikle ihmal edilmemesi ve en kısa sürede tedavi planlamasının yapılması önerilmektedir. Travmaların tedavi edilmemesi halinde ortaya çıkan diğer psikolojik problemler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Depresyon,
 • Panik atak,
 • Fobi oluşumu,
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Yeme bozukluğu,
 • Öfke kontrol bozukluğu,
 • Anksiyete (kaygı) bozukluğu,
 • Obsesif kompulsif bozukluk (okb),
 • Psikosomatik hastalıklardır.

Psikosomatik hastalıklar, herhangi bir fizyolojik sebebe bağlı olmadan ortaya çıkan sağlık sorunlarına verilen genel addır. Genel olarak sindirim faaliyetlerinin bozulması, nefes darlığı, deri döküntüleri, ağrı duyumu, çarpıntı ve mide bulantısı gibi semptomlarla kendini göstermektedir. Ancak kişiler, bu sağlık sorunlarının fizyolojik sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı yanılgısına kapılabilmektedir.

Travma tedavileri, genel olarak semptom hafifletici ilaçların kullanımı ve psikoterapi tekniklerinin uygulanması ile tedavi edilmektedir. Günümüzde travma tedavileri için uygulanan en yeni yöntem ise göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen EMDR terapisidir.