Uzmanlarımız - Rümeysa Durak

Rümeysa Durak

Uzman Klinik Psikolog

Hakkımda

Uzman Klinik Psk. Rumeysa DURAK Psikoloji Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji (tezli) yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitim sürecimde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Özel bir şirkette stajyer psikolog olarak çalışmıştır. İstanbul’da özel bir kinikte çalışma hayatına başladıktan sonra iki yıl özel bir şirkette klinik psikolog olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Şimdilerde ise Ankara’da yüz yüze ve online olarak terapi hizmeti sunmaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • EMDR
 • Psikodinamik Psikoterapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Evlilik ve Çift Terapisi
 • MMPI
 • Evlilik ve Çift Terapisi
 • Mindfulness
 • Projektif ve Objektif Testler
 • Çocuklarda Oyun ve Masal Terapisi
 • Çocuklarda Resim Analizi
 • Ankara Gelişim Envanteri
 • D2 Dikkat Testi
 • Cattel 2A Zeka Testi
 • Cattel 2A Zeka Testi

Yayınlar

 • Faraji, H. & Durak, R. (2023). Kendiliknesnesi Aktarımları ile Borderline Kişilik Özellikleri Arasında Özerk Benlik Yönetiminin Aracı Rolü . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 1-18 . DOI: 10.18506/anemon.1128019
 • Çocukluk Çağı Travması ile Kendini Susturma, Yakın İlişkilerdeki Yaşantılar ve Romantik Aşk Mitleri İlişkisi
 • Çocukluk Çağı Travmları ile Kendini susturma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Akademisyenler Kongresi.
Ücretsiz Ön Görüşme İçin Ara