Bireysel terapi, danışanın yaşamış olduğu psikolojik sorun ya da kişisel gelişim ile ilgili terapisti ile yapmış olduğu bireysel görüşmelerdir. Sorunların çözümü ve farkındalık kazanma açısında görüşmeler ikili olarak devam eder. Bireysel terapi ülkemizde en çok uygulanan ve sorun çözümü açısından oldukça verim alınan bir danışma türüdür.

bireysel-terapi

Bireysel Terapinin Amaçları Nelerdir?

Bireysel terapinin birçok avantajı bulunmaktadır, bu avantajları sizler için liste haline getirdik;

 • Psikolojik sorunu tespit etmek ve ortaya çıkmasına destek olan faktörleri bulmak
 • Psikolojik sorunun çözümü için gerekli müdahaleleri yapmak
 • Davranışlarda belirgin değişikliğe gitmek
 • Danışanın farkındalığını artırmak ve psikolojik sağlamlığını yükseltmek
 • Duygusal ve zihinsel sorunları aşmak
 • Danışanın özgüvenini yükseltmek
 • Danışanın sınırlarını koruyabilmesini sağlamak ve çevresiyle olan iletişimi güçlendirmek.

Bireysel Terapi Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Aile ve çift terapisinde sorunların çözümü tek bir kişiye bağlı olmadığı için bu gibi durumlar dışında bireysel terapi tercih edilmektedir. Bireysel terapi de sorunla ilgili çözümler daha hızlı ve kalıcı olduğu bilinen bir gerçektir. Danışanın kendini açamadığı ve sorunlarını topluluk içinde ifade edemediği durumlarda da bireysel terapi bir adım ön plana çıkmaktadır. Gizlilik ilkesi gereği bireysel terapide görüşülen tüm konular danışan ile danışman arasında kalır ve üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.

Bireysel Terapinin Faydaları Nelerdir?

Bireysel terapinin en büyük faydası bireyin kendisini daha iyi tanıması ve sorunlar oluştuğunda nasıl tepkiler vereceğini bilmesidir. Bireysel terapi de danışanın farkındalık kazanması aslında sürecin en temel amaçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler yargılama olmadan düşüncelerini ve duygularını terapiste iletirken duygusal boşalım yaşar. Buda sorunun artık eskisinden daha az rahatsızlık vermesini sağlayabilir.

 • Duygusal farkındalık kazanma
 • Davranışların altında yatan nedenleri öğrenmem
 • Başkalarını anlama ve güçlü bir iletişim bilgisine sahip olma

Kimler Bireysel Terapi Almalıdır?

Bireysel terapi bazı durumlarda kritik öneme sahiptir. Aşağıda yer alan gruplar bireysel terapi önceliklidir;

 • Psikolojik sorununu başkalarına anlatmak istemeyenler
 • Bastırılmış duyguları ile çatışma yaşayan kişiler
 • Davranış ve düşünceleri ile ilgili değişiklik yapmayı isteyenler
 • Özgüven duygusu azalmış ya da azalacağını hissedenler
 • Kişilik bozukluğu gibi kalıplaşmış hale gelen sorunları olan kişiler

Bireysel Terapi Nasıl Yapılır?

Bireysel terapi, danışman ile danışanın yapacağı ön görüşme ile başlar. Bilgilendirilmiş onam formu doldurulduktan sonra haftalık olarak seanslar planlanır ve terapiler başlanır. Ortalama her görüşme 45 ile 60 dakika arasında sürer. Danışmanın çalıştığı ekol ve kuruma göre ufakta olsa değişiklik mümkündür. Danışman bireysel terapide kullanacağı ekolü danışan ile yapacağı ön görüşme ve ardından devam eden seanslara göre başta karar vermelidir. Sorunun çözümü için en iyi yol haritası belirlenmelidir. Bireysel terapide birçok psikoloji ekolü kullanılmaktadır. Aile ve çift terapisi dışında kalan kuramlar tercih edilebilir.