Olumsuz yaşam olayları, travmatik yaşantılar, pandemi, yoğun stres gibi faktörler kişilerin günlük rutinlerinin bozulmasına neden olarak ruhsal açıdan depresif hissetmeye neden olabilir. Güdül Psikolog olarak hizmet veren kurumumuz, kişilerin psikolojik anlamda iyi hissedebilmeleri için destek sağlamaktadır. Kurumumuzda hem psikolog hem de psikiyatri uzmanlarına yer veriliyor olması, ağır patolojik rahatsızlıkları olan kişilerin de başvurusunu kabul edebilmemizi sağlamaktadır. Kendini daha iyi hissetme amacı olan, günlük rutinini düzene koymak isteyen, öfke problemlerini yenmek, hayatına farklı bir açıdan bakarak yeni bir hayat kurmayı amaçlayan ve zaman ve stres yönetimi konusunda hayatını planlamak isteyen herkes kurumumuza başvuru yapabilmektedir.

Güdül Psikolog olarak hizmet sağlayan kurumumuz, psikoloji alanındaki tüm eğitimlerini tamamlamış ve farklı ekollerde uzmanlaşmış kişiler ile bir çalışma yürütmektedir. Her biri psikoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekte ve danışanları üzerinde en modern teknikleri uygulamaktadır. Bu durum danışanların hedefledikleri amaca daha hızlı ulaşabilmelerine katkı sağlamaktadır. Uzmanlarımız aynı zamanda birer eğitimci olarak hizmet vermektedir, bu durum kendilerini geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olmaktadır.  Terapi Destek danışmanlık merkezi yüz yüze terapi imkanı olmayanlar için ise online terapi hizmeti sunmaktadır.

Güdül Psikolog Ofisi

Güdül Psikolog ofisi olarak hizmet sağlayan kliniğimiz, Güdül başta olmak üzere Ankara’nın tüm ilçelerine destek vermektedir. Merkezi ve güvenilir bir konumda yer alması kişiler için sağlanmış ciddi bir ulaşım kolaylığıdır. Kişiler isterlerse toplu taşıma, isterlerse de özel araç yardımıyla kurumumuza ulaşabilir. Ayrıca çok geniş bir alanda yer almaktadır ve kurumumuzda danışanların daha konforlu bir hizmet alabilmeleri için her şey yapılmaktadır. Pandemi dönemi dolayısıyla aynı anda çok sayıda kişiye hizmet sağlamayan kurumumuz, tüm tedbirleri almıştır.

Güdül Psikolog ofisi olarak hizmet veren kurumumuz:

  • EMDR, BDT, Hipnoz, süresi sınırlı Psikodinamik terapi, çözüm odaklı terapi, oyun terapisi, kum terapisi, çocuk ergen BDT, hücum terapisi ve şema terapi gibi terapi ekollerini çok sık kullanmaktadır. Danışanın durumu hangi ekolün kullanılacağı konusunda belirleyicidir.
  • Depresyon, panik atak, anksiyete, sosyal fobi, çeşitli özgül fobiler, öfke problemleri ve yoğun stres kurumumuza en çok başvuru alan sorunlardır. Ayrıca bipolar bozukluk, şizofreni, çeşitli kişilik bozuklukları konusunda da kurumumuz uzmandır.
  • Kurumumuzda hem psikoterapi verilmekte, hem de farmakolojik destek sağlanmaktadır. Özellikle uyku problemleri ve kaygı bozuklukları söz konusu olduğunda, aralıklı takiplerle psikiyatri randevusu ayarlanmaktadır.
  • Yoğun bir çalışma temposu yürütülmektedir, dolayısıyla danışanlara olabilecek en kısa sürelere randevular oluşturulmaktadır.

Güdül Psikolog Fiyatları

Ankara Psikolog Fiyatları kişilerin bütçelerini zorlamayacak şekilde hazırlanmıştır. Kurumumuzda ödemeler seans öncesi ya da sonrası nakit ya da kredi kartıyla sağlanmaktadır. Ödemeler toplu şekilde de gerçekleştirilebilmektedir, seansların uzaması durumunda ek ödenek sağlanabilir.  Terapi Destek olarak kurumumuz, iyi bir ruh sağlığının herkesin hakkı olduğu düşüncesiyle en uygun fiyat garantisini sunmuştur. Maddi durumu olmayıp zor durumda olan danışanlara en uygun fiyat garantisi sağlanmaktadır.